2665023698 Αγίων Αποστόλων 7-9, Ηγουμενίτσα kokosisaris@yahoo.gr
hero image

 

Τοπογραφικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό.

Επειδή στη χώρα μας δεν έχει συνταχθεί Εθνικό κτηματολόγιο για όλες τις περιοχές, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσει ο ιδιώτης μηχανικός αποτελεί το επίσημο έγγραφο οριοθέτησης της ακίνητης περιουσίας σας. Βάσει αυτού συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, κυρώνονται διοικητικές πράξεις. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω τοπογραφικές εργασίες:
Την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
Τη μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
Την οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
Τη χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.

 

 

Τεχνικό γραφείο Ηγουμενίτσα, Τεχνικό γραφείο Κοκόσης, Τεχνικό γραφείο Σύβοτα, Κατασκευαστικό γραφείο Ηγουμενίτσα, Κατασκευαστικό γραφείο Κοκόσης, Ανακαινίσεις - Αναπαλαιώσεις, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ηγουμενίτσα, Τοπογραφικά, Στατική επάρκεια κτιρίων, Διαμόρφωση χώρων, Ενεργειακά πιστοποιητικά Θεσπρωτία, Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, Εκτιμήσεις ακινήτων, Ενεργειακά πιστοποιητικά Ηγουμενίτσα, Κοκόσης τεχνικό γραφείο, Κοκόσης Ηγουμενίτσα