2665023698 Αγίων Αποστόλων 7-9, Ηγουμενίτσα kokosisaris@yahoo.gr
hero image

 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στατική επάρκεια κτιρίων
Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μας παρουσίας, και της διαρκούς μας ενημέρωσης στις νέες εξελίξεις της επιστήμης, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες στατικές μελέτες κτιριακών κατασκευών, που σέβονται την ασφάλεια και παράλληλα εξασφαλίζουν την οικονομία της κατασκευής σας. Αναλαμβάνουμε τη στατική μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτων, από φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και βιομηχανικών κατασκευών/εγκαταστάσεων.

Επίσης δραστηριοποιούμαστε στην υλοποίηση στατικών μελετών σύνθετων έργων.Η άρτια κατάρτιση μας όσον αφορά τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής.Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό μελέτη έργου και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δημιουργείται ένα άρτιο πλαίσιο μελέτης.Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Για την επίλυση των στατικών μελετών που μας ανατίθενται χρησιμοποιούμε τις παραδοχές που ορίζονται από τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες)

Διαμόρφωση εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
Χρήσιμη μελέτη για παλαιά διαμερίσματα και παλαιές οικίες. Στην μελέτη αυτή ξανασχεδιάζονται οι εσωτερικοί ή εξωτερικοι χώροι, έτσι ώστε, να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, και στις σημερινές απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Την σημερινή εποχή  είναι εξαιρετικά χρήσιμη μία τέτοια μελέτη. Ο λόγος είναι, ότι οι ανάγκες στέγασης δεν έχουν αλλάξει λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουν όμως αλλάξει οι προτιμήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον προσανατολίζονται σε οικονομικές λύσεις. Τέτοια λύση είναι η αγορά ενός παλαιού διαμερίσματος και η επισκευή του. Και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μία τέτοια μελέτη ώστε να ξανασχεδιαστούν οι χώροι και να αποκτήσει το διαμέρισμα μια σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Ενεργειακά πιστοποιητικά
Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων , αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
Από 1/1/2016 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον υποχρεωτικό και για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο), και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου.

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μη διστάσετε να μας ζητήσετε προσφορά!


Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
Ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων απαιτούν χορήγηση άδειας από κάποιον φορέα, ανάλογα με την χρήση τους, για να λειτουργήσουν. Στην πλειοψηφία τους είναι Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Φαρμακεία, Εργαστήρια / Βιοτεχνίες, Ιατρεία, Φροντιστήρια / Χώροι Εκπαίδευσης, Συνεργεία και Πλυντήρια αυτοκινήτων και απαιτούν έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου.
Η έκδοση της άδειας συχνά προϋποθέτει επιμέρους εγκρίσεις από άλλους φορείς όπως για παράδειγμα την Πυροσβεστική Υπηρεσία ,την Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής ,την Διεύθυνση Ανάπτυξης κ.ο.κ .Η διαδικασία έκδοσης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η Προέγκριση και στο δεύτερο η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.Τα τελευταία χρόνια οι διοικητικές διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιειονομικού Ενδιαφέροντος έχουν απλουστευθεί και προτυποποιηθεί.

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την αδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.
 

Εκτιμήσεις ακινήτων
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο σύμβουλο για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να έχει μια εμπεριστατωμένη και πιστοποιημένη εκτίμηση ακινήτου σε περιπτώσεις όπως: αγοραπωλησίες, δανειοδοτήσεις μέσω Τραπεζών, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, απαλλοτριώσεις – αποζημιώσεις ακινήτων από το Δημόσιο κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση η ορθή εκτίμηση του οικονομικού τιμήματος πώλησης ή του μισθώματος   ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ενέργεια για όποιον σκέπτεται την πώληση ή ενοικίαση ενός ακίνητου. Η μεγάλη  σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι αυτή ακριβώς η εκτίμηση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή μίσθωσης, όσο και το τελικό ποσό που θα οριστεί προκειμένου να κλείσει η συμφωνία.

 

 

Τεχνικό γραφείο Ηγουμενίτσα, Τεχνικό γραφείο Κοκόσης, Τεχνικό γραφείο Σύβοτα, Κατασκευαστικό γραφείο Ηγουμενίτσα, Κατασκευαστικό γραφείο Κοκόσης, Ανακαινίσεις - Αναπαλαιώσεις, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ηγουμενίτσα, Τοπογραφικά, Στατική επάρκεια κτιρίων, Διαμόρφωση χώρων, Ενεργειακά πιστοποιητικά Θεσπρωτία, Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, Εκτιμήσεις ακινήτων, Ενεργειακά πιστοποιητικά Ηγουμενίτσα, Κοκόσης τεχνικό γραφείο, Κοκόσης Ηγουμενίτσα