2665023698 Αγίων Αποστόλων 7-9, Ηγουμενίτσα kokosisaris@yahoo.gr

Κόκοσης  Άρης :  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc.,Ελεγκτής Δόμησης Β’ Τάξης, Ενεργειακός Επιθεωρητής Β’ Τάξης, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων (ΜΕΚ), Τεχνικός Ασφαλείας.

Κόκοσης  Νίκος :  Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (Δομικών Έργων)

Δραστηριότητες: